Reformok

 

Előszó

A következő oldalakon a novial reformjairól lesz szó, megpróbáljuk összefoglalni a legfontosabb információkat a nyelv fejlesztési stádiumairól.

A novial első, eredeti angol nyelvű dokumentuma (Otto Jespersen: An International Language 1928), valamint a két évvel később 1930-ban kiadott Novial Lexike után megjelent néhány módosítás, melynek egy részét maga Jespersen is elfogadott, és a Plubonisat Novial című műve tartalmaz.1

Az idők során több más módosítás, javítás is megjelent a nyelvvel kapcsolatban, legismertebb a Novial '98 név alatt futó változat, valamint egy másik verzió, a Novial Pro.

Ebben a dokumentumban megpróbáljuk bemutatni az alapnyelvet érintő módosításokat, összegyűjtve a fellelhető információk alapján a létező változatokat. Egyes módosításról igen kevés információ lelhető fel, ezért gyűjteményünk – sajnos – nem lehet teljes. Így nem szerepel benne B. Phillip Jonsson Eurialja és Jay Bowkes verziója, amely nyomtatott és internetes források híján nem érhető el.

 

A továbbiakban a következő rövidítésekkel lehet majd találkozni: N28 – az eredeti, módosítatlan novial; N30 – az első, Jespersen által javasolt módosításokkal kiegészített verzió; N98 – a Novial '98 projekt által elkészített változat; NP – a Novial Pro projekt keretében készült verzió; JCRN – James Chandler által készített novial változat (Reform Novial); valamint az NL jelöli a Jespersen által összeállított Novial Lexiket, a PN pedig a Plubonisat Novial (“javított novial”) változatot.

Továbbá * jelöli a módosított alakokat, amelyek a módosítások következtében a továbbiakban már nem használhatók, illetve más egyéb látszólag megfelelő, de a rendszernek nem megfelelő hibás szóformákat.

 

Ez úton szeretnék köszönetet mondani az eredeti módosításokat elkészítők munkájáért.

 

a Szerkesztő


Lábjegyzetek

1 Magáról az alapműről oldalunk fő részében tájékozódhat.