Reformok

 

A Medilingua1

A Medilingua James Chandler egy korábbi novial-reformációs kísérlete volt. Kevésbé kidolgozott volt, mint az előző részben bemutatott verzió, és sok mindent megtalálunk benne, ami a későbbi változatba is belekerült.

Ennek a reformációs kísérletnek is a N28 és N30 volt az alapja, legutolsó információ róla 1997-ből származik.

A mű a következő változásokat hozta az N28/N30-hoz képest:

 1. A projekt felvette a z betűt az ábécébe, ezzel együtt a szókincsben is megváltoztatta azokat a szavakat, amelyek a forrásnyelvek többségében eredetileg z-vel íródnak, illetve a forrásnyelvek többségében a kiejtés [z], ugyanakkor a meg nem változott szavakban az s kiejtése mindig [s].
 2. Hasonlóan bekerült az ábécébe a ritkán használt w betű is, kiejtése [w] vagy [v] lehet.
 3. Bekerült az ábécébe a c betű, e és i előtt a kiejtése [s], máskor [k]. Ezen túl c-vel is írhatók azok a szavak, ahol a forrásnyelvek többsége c-vel íródik. Ezzel kialakult a fonetikus Medilingua (FM), amely nem használja a c-t helyette s-t és k-t ír helyette, valamint az ortografikus Medilingua (OM), amely a latinhoz hasonlóan használja a c-t.
 4. A *-ti(e/o/a)-si(e/o/a)-re lett cserélve, ahol a forrásnyelvekben az alapszót c-vel írják: *anuntiaanunsie.
 5. Megszűnt a főnevek tárgyas ragozása, melyet az -m végződés jelölt. Ehelyett a helyes szórend alkalmazandó (alany – állítmány – tárgy).
 6. A határozott névelő *li helyett le lett.
 7. A személyes névmások közül a következők megváltoztak: *meio, *nusnos, *le/*lo/*la/*lu(m)ile/ilum.
 8. A birtoklást jelölő *-n végződés megszűnt, helyette a de elöljárós szerkezet használandó. A birtokos névmások is megváltoztak: *menmi, *vunvostre, *len/*lon/*lansu; *nusennostre, *vusenvostre, *lesensu.
 9. A visszaható névmás *mutu helyett unaltres lett.
 10. A *disi ‘ez’ szó helyett az isti használandó.
 11. A *tu főnévi igenévi előtétszó megszűnt.
 12. A megengedést jelölő *let segédszó helyett a las használandó.
 13. Múlt idő képzésére a felesleges kettősség megszüntetése miatt a *did segédszó megszűnt, ezentúl csak az -d végződés használható.
 14. A jövő időt jelző *sal és *ve segédszavak a va szócskára lettek cserélve.
 15. A feltételes mód képzésére négy igénél használt *-ud végződés megszűnik. Ezzel együtt a feltételes mód segédszava, a *vud is vel-re változik.
 16. A következő utóképzők megváltoztak: *-eso-ie, *-um-ese (nyelvek neve), *-ilo-ile, *-ia-ie (a földrajzi nevek kivételével), *-aro-are, *-(t)ione-(t)ion(e), *-iv(i)-(t)iv(i), *-tem-tempe (időkifejezés), *-foy-ves, *-m(an)-m(ent), *-u-im (határozó).
 17. A következő elöljárók megváltoztak: *hinterarier, *afterpos, *instedvise.
 18. Az *ob kérdőszó eske-re változott.

A fenti nyelvtani változásokon kívül számos apró szókincsbeli változás is történt, legtöbbje csak végződéscsere (az igéknél, főneveknél, pl: *almealma), vagy minimális szótőbeli hangváltoztatások (pl.: *abdomeneabdomine, *anekteanexe, *apostleapostole), de számos komolyabb változás is történt, pl. szócserék: *agnoskarekonoska, *askoltaeskuta, *chakikadi, *daribi, *dennam, *disdihodi, *elbovekude, *evenmem, *fikarenda, *fogleusele, *frisakuafa, *gelbijalni, *hamremartele, *hirhiki, *honiemiele, *jirafegirafe, *kesefromaje, *liajase, *mensumonate, *musemause, *novus → notisie, *nursolmente, *oftesovente, *printaimprime, *satsefrase, *selfipso, *steastasa, *stulonefotele, *svabreswabe, *svaneswane, *svimanata, *tandlor(e), *urb(on)esitate, *verkaroovre, *vestwest, *vorubi, *yareanue, *yena.


Lábjegyzetek

1 A Medilingua oldala itt található: < http://interlanguages.net/medilingua.html >.