Reformok

 

Módosítások a N28 és N30 között

Ezek a módosítások az 1928-as alapmű után két évvel, 1930-ban kiadott Novial Lexikeben már szereplő változások. Aki már olvasta az eredeti Egy nemzetközi nyelv c. művet1, annak ez a rész nem fog új információt szolgálni, de a teljesség igénye miatt összefoglaljuk azt a néhány változást is, ami ekkor történt.

  1. Megváltozott két szám neve: a 7 *sep-ről set-re, a 8 *ok-ról ot-ra.
  2. Megváltozott néhány szó is: *militeguere, *monatemensu, *tetee, *vortevorde. Számos esetben ugyanazzal a jelentéssel két szóalak is hivatalossá vált. A további apró változásokról a NL ad bővebb tájékoztatást2.
  3. A továbbiakban nincs szükség a melléknévi jellegű szavak előtti határozószavak -im végződésére: *extremim fasilextrem fasil, *totim nuditot nudi.
  4. A sal mellett a továbbiakban a jövő idő kifejezhető a ve segédigével is. Mindkét alak teljes jogú tagja a NL-nek!
  5. A NL bevezette az -u végű, ún. konkrét semlegesnem fogalmát az -um végű absztrakt semlegesnem mellett: lu ‘az, ő’, ill. lum ‘az (az absztrakt dolog; pl. mondatra való utalás)’. Ezért az eredeti -umen, -umes végződések nem, ill. csak a jelentésváltozás figyelembe vétele mellett rövidíthetők -um, ill. -us alakra. Ezzel együtt érvényét vesztette az N28 nyelvváltozat azon szabálya, hogy az -u végződés az ún. elöljárószói határozószavakat képezte.

Minden más esetben az eredeti N28 nyelvváltozatban meghatározott szabályok az irányadók.


Lábjegyzetek

1 Otto Jespersen eredeti Egy nemzetközi nyelv c. kiadványa itt elolvasható magyar fordításban.

2 A NL itt megtekinthető.