Reformok

 

Összehasonlítás

Végül álljon itt egy összehasonlítás a bemutatott verziókból:

Eredeti novial (N30-as állapot):

Li Nordi Vente e li Sune disputad pri qui esed li maxim potenti, e konkordad ke ti deve bli deklara li venkere, kel pove unesmim desvesta voyajere. Li Nordi Vente probad sen povo unesmim e suflad per tot sen povo, ma kam plu potenti sen suflonos, tam plu proximu li Voyajere envelopad se per sen mantele, til finalim, resignant irgi espero pri venko, li Vente vokad li Sune tu proba sen povo. Li Sune subitim lumad per tot sen varmeso. Tam bald kam li Voyajere sentid len agreabli radies, le ekartad veste after veste, e finalim, venkat da varmisitate, se nudisad e baniad in rivere kel liad in len vie.

Novial '98:

Li Nordi Vente e li Sole disputad pri qui esed li max potenti, e konkordad ke ti dever bli deklarar li venkere, kel pover unesmim desvestar voyajere. Li Nordi Vente unesmim probad sen povense e suflad per tot sen povense, ma kam max potenti sen suflonanses, tam max proximim li Voyajere envelopad se per sen mantele, til finalim, resignant irgi esperanse pri venkanse, li Vente vokad li Sole at probar sen povense. Li Sole subitim lumad per tot sen varmitate. Tam bald kam li Voyajere sentid len agreabli radies, le ekartad veste after veste, e finalim, venkat da varmisitate, se nudizad e baniad in rivere kel liad in len vie.

Novial Pro:

Li Nordi Vente e li Sune disputed pri quale esed li maxim povosi, e konkorded ke il qui pova unesmim nudizar voyajere deva esar deklarati li venkere. Li Nordi Vente probed unesmim e sufled per toti sei povo, ma segun plu povosi sei suflo, plu proximi li voyajere tened sei manto a se, til finalim, renuntianti irgi espero de venko, li Vente voked li Sune por visar quo ile poved far. Li Sune subitim lumed per toti sei varmo. Tam bald kam li voyajere sented lei komfortizanti radios, se ekarted un vesto, et otro, et otro, e finalim, venkati da varmo, se nudized e banied en rivero qui esed en sei vio.

James Chandler Reform Novial:

Li Nordal Vente e li Sune disputad pri qui esed li plu povosi, e konkordad ke ti deve bli deklara li venkante, kel pove unesmim desvestiza totim un voyajere. Li Nordal Vente probad sen povo unesmim, e suflad per sen toti povo, ma kam plu povosi len suflonos, tam plu proximim li Voyajere envelopad se per sen mantele, til finalim, resignant omni espero pri venko, li Vente demandad li Sune tu proba sen povo. Li Sune subitim lumad per omni sen varmitate. Tam tost kam li Voyajere sentid len agreabli radies, le ekartad fro se veste pos veste, e finalim, totim venkati da varmisitate, desvestizad se e baniad in un rivere kel liad in len vie.

Jay Bowkes novialidéje:

Li Nordic Vente e li Sole disputat pri qui eset li plu potenti, e concordat ke lo debe eser declarat li victore, li ke pote primi desvesti ad un viajere de toti sui vestimentes. Primvez li Nordic Vente probat sui fortie, e suflat kun toti sui potentie, ma kam plu potenti sui suflates, tam plu fortim li Viajere se envelopat kun sui mante, uski per fine, resignanti omni esperantie pro victorie, li Vente demandat ad li Sole pro ke lo proba sui fortie. Li Sole subitim luminat kun toti sui calorositate. Tam tosti kam li Viajere sentit sui geniali radies, lo desvesti se de un vestimente posti altri, e per fine, totalim vinciti per li calorositate, desvestit se completim e baniat se in un parvi rivere ke traversat sui vie.

A szöveg magyar nyelvű változata:

Az Északi Szél és a Nap arról vitáztak, hogy melyikük a legerősebb. Megállapodtak, hogy azt nyilvánítják győztesnek, akinek előbb sikerül a Vándor ruháját levetetni. Az Északi Szél próbálta ki először az erejét és teljes erejével fújni kezdett, de minél erősebben fújt, annál jobban maga köré tekerte köpönyegét a Vándor. Végül feladta minden reményét a győzelemre és szólt a Napnak, hogy szeretné látni mit tud ő tenni. A nap egyszerre elkezdett ragyogni minden melegével. A Vándor alighogy megérezte a derűs sugarakat egymás után vette le a ruháit, és végül, hogy legyőzze a hőséget levetkőzött és megfürdött az útjába került folyóban.